SVENSK-ESTNISK FAMILJEVALS

Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik Vals
Koreografi Siv Karlsson och Gunnar Persson, Dansfolket, Karlstad
Fattningar Ringfattning, valsfattning, enkel handfattning (kavaljers vänster, dams höger)
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis i sluten ring, ringfattning, alla vända mot ringens mittTur 1
(Familjevalsdel)
Takt 1-4
Ett valssteg från varandra (mot grannen)
Ett valssteg mot varandra (mot egen)
Ett valssteg från varandra (mot grannen)
Ett valssteg mot varandra (mot egen)

Takt 5-8
Enkel handfattning med damen till vänster (kavaljers vänster, dams höger)
Dam till vänster om kavaljer: Fyra valssteg medsols runt under kavaljers vänster arm, över till kavaljers högra sida
Kavaljer: Fyra valssteg "på stället"

Takt 9-32
Upprepa takt 1-8 tre gånger

 

Tur 2
(Snabbt byte med vals)
Takt 33-40
Vänd snabbt till "vänsterdam"
Valsfattning, omdansning medsols, åtta valssteg

Takt 41-48
Upprepa takt 33-40

 

Tur 3
(Snabbt byte, kortversion)
Takt 49-52
Vänd snabbt till "vänsterdam"
Valsfattning, omdansning medsols, fyra valssteg

Takt 53-64
Upprepa takt 49-52 tre gånger