SVENSK MASKERADE

Danstyp
Ursprungsland Danmark
Musik Svensk maskerade
Koreografi
Fattningar Arm i arm eller enkel handfattning, , valsfattning
Steg Gångsteg, valssteg, hoppsasteg eller hoppsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring. Arm i arm eller enkel handfattningTur 1 Takt 1-4
Arm i arm eller enkel handfattning, sexton gångsteg i dansriktningen. vänd mot varandra, kavaljer medsols och dam motsols.

Takt 5-8
Byt till omvänd arm i arm eller enkel handfattning, sexton gångsteg mot dansriktningen.

Tur 2 A Takt 9-16
Enkel handfattning, Vänd upp mot varandra (kavaljer motsols och dam medsols) Dansa ett valssteg från varandra, ett valssteg mot varandra, ett valssteg från, och ett valssteg mot varandra. Valsfattning och fyra valssteg, två varv runt medsols

Takt 17-24
Upprepa takt 9-16

Tur 2 B Takt 25-32
Som tur 2 A, men med skillnaden, att valsstegen bytes ut mot hoppsasteg eller hoppsteg, i stället för vals medsols, dansa fyra hoppsasteg eller hoppsteg två varv runt medsols med valsfattning.

Takt 33-40
Upprepa takt 25-32

Beskrivningen är hämtad ur "Samkväms och Gillesdanser", 1965 års upplaga