SVINGEN I FYRA TURER

Danstyp Snoa
Ursprungsland
Musik Polka eller snoa
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, snoafattning
Steg Gångsteg, snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTur 1
"Norge"
Takt 1-2
Tre gångsteg + markering i dansriktningen

Takt 3-4
"Omvänd" enkel handfattning (kavaljers vänster, dams höger), vänd ett halvt varv, mot varandra (kavaljer medsols, dam motsols), tre gångsteg + markering mot dansriktningen

Takt 5-6
"Rättvänd" enkel handfattning, vänd ett halvt varv, mot varandra (kavaljer motsols, dam medsols), fyra gångsteg i dansriktningen

Takt 7-8
Snoafattning, omdansning medsols, fyra snoasteg (två varv)

Tur 2
"Halland"
Takt 9-12
Upprepa takt 1-4

Takt 13-14
"Omvänd" enkel handfattning
Kavaljer: Fyra gångsteg i dansriktningen
Dam: Fyra gångsteg ett varv runt medsols under kavaljers vänstra arm

Takt 15-16
Upprepa takt 7-8

Tur 3
"Skåne"
Takt 17-20
Upprepa takt 1-4

Takt 21-22
Släpp fattningen, fyra gångsteg, ett varv runt var för sig, från varandra (kavaljer motsols, dam medsols)

Takt 23-24
Upprepa takt 7-8

Tur 4
"Östergötland"
Takt 25-26
Ingen fattning, Tre gångsteg + markering, ett varv runt var för sig, från varandra (kavaljer motsols, dam medsols)

Takt 27-28
Enkel handfattning
Kavaljer: Tre gångsteg + markering mot dansriktningen
Dam: Tre gångsteg + markering ett varv motsols, mot dansriktningen, under kavaljers högra arm

Takt 29-30
"Omvänd" enkel handfattning
Kavaljer: Fyra gångsteg i dansriktningen
Dam: Fyra gångsteg ett varv medsols under kavaljers vänstra arm

Takt 31-32
Upprepa takt 7-8

Dansen börjar om


Förekommer även med upprepning på varje tur