SVINGER 98:an

Musik: Snoa ex. Happy Skvett, Klotsjfotcajun
Parvis efter varann i ring, kavaljeren tar sin vänsterhand i damens högerhand.
Steg: gångsteg, snoa och polka

Tur 1
Båda tar fyra gångsteg i dansriktningen.
Vänd. Fyra gångsteg för båda mot dansriktningen, vänd i dansriktningen igen.
Kavaljeren lyfter sin vänsterarm och damen snurrar två varv på fyra gångsteg under armen (alt. 1 varv på fyra gångsteg). Kavaljeren följer med sin dam framåt på fyra gångsteg.
Fyra snoasteg tillsammans runt

Tur 2
Båda tar fyra gångsteg i dansriktningen. Vänd. Damen lyfter sin högerarm och kavaljeren snurrar ett varv medsols under armen på fyra gångsteg mot dansriktningen. Darmen följer med kavaljeren på fyra gångsteg.
Vänd i dansrikningen igen. Kavaljeren lyfter sin vänsterarm och damen snurrar två varv på fyra gångsteg under armen (alt. 1 varv på fyra gångsteg) Kavaljeren följer med sin dam framåt på fyra gångsteg.
Fyra snoasteg tillsammans runt

Tur 3
Paret gör en parisersväng från varann på fyra gångsteg. Kavaljeren fattar med vänster hand dams höger hand och båda går fyra steg mot dansriktningen. Vänd i dansriktningen igen. Kavaljeren lyfter sin vänsterarm och damen snurrar två varv på fyra gångsteg under armen (alt. 1 varv på fyra gångsteg). Kavaljeren följer med sin dam framåt på fyra gångsteg. Fyra snoasteg tillsammans runt.

Tur4
Åtta polkosteg runt tillsammans medsols

Inger Bergström 980302