SVINGIGEN

Danstyp Snoa
Ursprungsland Sverige
Musik Polka eller snoa
Koreografi Henrik Persson, Arkelstorps GDG
Fattningar Enkel handfattning, snoafattning, korsfattning
Steg Gångsteg, snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTur 1 Takt 1-2
Tre gångsteg + markering i dansriktningen

Takt 3-4
Kavaljeren: Tre gångsteg baklänges mot dansriktningen + markering intill
Damen: Med bibehållen fattning vänder damen ett halvt varv motsols, och går tre gångsteg + markering mot dansriktningen

Takt 5-6
Kavaljeren: Vänder ett halvt varv medsols, och går fyra steg baklänges i dansriktningen
Damen: Två gångsteg baklänges i dansriktningen, vänd ett halvt varv medsols, två gångsteg framåt i dansriktningen

Takt 7-8
Snoafattning, omdansning medsols, fyra snoasteg (två varv)

Tur 2 Takt 9-10
Upprepa takt 1-2

Takt 11-12
Kavaljer: Med bibehållen fattning vänder kavaljeren ett halvt varv medsols, och går tre gångsteg + markering mot dansriktningen
Dam: Tre gångsteg baklänges mot dansriktningen + markering intill

Takt 13-14
Kavaljer: Två gångsteg baklänges i dansriktningen, vänd ett halvt varv medsols, två gångsteg framåt i dansriktningen
Damen: Vänder ett halvt varv medsols, och går fyra steg baklänges i dansriktningen

Takt 15-16
Upprepa takt 7-8

Tur 3 Takt 17-18
Upprepa takt 1-2

Takt 19-20
Behåll fattningen, vänd ett halvt varv mot varandra, tre gångsteg + markering mot dansriktningen

Takt 21-22
Kavaljeren: Två gångsteg i dansriktningen, sedan ett varv motsols på två steg under damens vänstra arm
Damen: Ett varv medsols på två steg under kavaljerens högra arm, sedan två gångsteg i dansriktningen

Takt 23-24
Upprepa takt 7-8

Tur 4 Takt 25
Korsfattning framför (höger hand över) , två gångsteg i dansriktningen

Takt 26
Byt plats på två gångsteg (damen under armarna) . På sista steget vänd ett halvt varv motvarandra

Takt 27
Korsfattning framför (vänster hand över) , två gångsteg mot dansriktningen

Takt 28
Upprepa takt 26, men denna gången går kavaljeren under och båda vänder bara ett kvarts varv mot varandra

Takt 29-30
Korsfattning framför (höger hand över) , fyra sidsteg i dansriktningen (sida-bakom-sida-framför)

Takt 31-32
Upprepa takt 7-8

Dansen börjar om


Dansen är en variant på den vanliga Svingen i 4 turer, därav namnet Sving-ig-en.