SWINGOLA

Danstyp Vals
Ursprungsland England
Musik Vals
Koreografi
Fattningar Varsoviennefattning, valsfattning
Steg Särskilt beskrivna steg, gångsteg, valssteg,
Utgångsställning Parvis i öppen ring, varsoviennefattning

Både dam och kavaljer börjar på vänster fot


Tur 1 Takt 1
Steg på vänster fot i kors framför höger (1)
Höger bensvängning snett framåt höger (2-3)

Takt 2
Höger steg i kors bakom vänster (1-2)
Steg åt vänster till vänster (3)

Takt 3-4
Upprepa takt 1-2 med motsatt fot samt åt motsatt håll

Takt 5-8
Upprepa takt 1-4

Tur 2 Takt 9-10
Varsoviennefattning
Steg i dansriktningen på vänster fot (1-2)
Höger fot intill vänster med tyngdöverföring (3)
Steg i dansriktningen på vänster fot (1-2)
Höger fot intill vänster utan tyngdöverföring (3)

Takt 11-12
Steg bakåt mot dansriktningen på höger fot (1-2)
Vänster fot intill höger med tyngdöverföring (3)
Steg bakåt mot dansriktningen på höger fot (1-2)
Vänster fot intill höger och vänd mot partner och tag valsfattning (3)

Takt 13-16
Omdansning, fyra valssteg medsols med förflyttning i dansriktningen och sluta vända mot varandra, kavaljer med ryggen mot ringens mitt

Tur 3 Takt 17-18
Valsfattning
Förflyttning mot ringens mitt (kavaljer bakåt, dam framåt)
Kavaljer börjar med vänster och dam med höger fot och tar ett "tungt" steg (1-2)
Motsatt fot intill (3)
Ännu ett "tungt" steg (1-2)
och få stöd bakåt för kavaljer, framåt för dam (3)

Takt 19-20
Upprepa takt 17-18 men med motsatt fot och utåt ringen men på sista taktdelen i takt 20 vänder paret ett kvarts varv medsols, med bibehållen fattning (kavaljer har nu ansiktet mot dansriktningen, dam ansiktet i dansriktningen)

Takt 21-24
Dam: Fyra gångsteg framlänges i dansriktningen
Kavaljer: Två gångsteg baklänges i dansriktningen, helomvändning motsols och två gångsteg framlänges i dansriktningen

Takt 25-28
Valsfattning
Omdansning, fyra valssteg medsols med förflyttning i dansriktningen och sluta med att ta varsoviennefattning under sista taktdelen i takt 28

Takt 29-30
Steg i dansriktningen på vänster fot för båda (1-2)
Höger fot intill vänster med tyngdöverföring (3)
Ännu ett steg i dansriktningen på vänster fot (1-3)
Höger fot intill vänster men utan tyngdöverföring (3)

Takt 31-32
Upprepa takt 29-30 men baklänges mot dansriktningen och med motsatt fot

Dansen börjar om


Beskrivningen hämtad ur "Danser från när och fjärran" femte upplagan