TALLEN-TRAMPEN

Danstyp Polka
Ursprungsland Sverige
Musik Polka (Helsingborgspolkan)
Koreografi Inger Nilsson och Eric Pilemyr
Fattningar Enkel handfattning, polkafattning
Steg Druffsteg, gångsteg, polkasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTur 1 A Takt 1-4
Två druffsteg + fyra gångsteg i dansriktningen
Tur 1 B Takt 5-8
Polkafattning, omdansning medsols, fyra polkasteg (två varv)

Takt 9-16
Upprepa takt 1-8

Tur 2 A Takt 17-20
"Omvänd" enkel handfattning (kavaljers vänster, dams höger), ett druffsteg i dansriktningen + två gångsteg i dansriktningen med samtidig vridning ett halvt varv under de upplyfta armarna (kavaljer vänder motsols, dam medsols). Paret skall nu stå vända mot dansriktningen
Ett druffsteg + två gångsteg mot dansriktningen
Tur 2 B Takt 21-24
Upprepa takt 5-8

Takt 25-32
Upprepa takt 17-24

Tur 3 A Takt 33-36
Ingen fattning, händerna i sidan
Ett druffsteg i sidled i dansriktningen, en stamp med innerfötterna (kavaljers höger, dams vänster), en klapp i egna händer, en klapp mot varandras händer, vila på sista taktdelen
Ett druffsteg i sidled mot dansriktningen, en stamp med ytterfötterna (kavaljers vänster, dams höger), en klapp i egna händer, en klapp mot varandras händer, vila på sista taktdelen
Tur 3 B Takt 37-40
Upprepa takt 5-8

Takt 41-48
Upprepa takt 33-40

Tur 4 A Takt 49-56
Enkel handfattning, två druffsteg i dansriktningen +
Kavaljer: Fyra gångsteg framför damen över till hennes andra sida
Dam: Fyra gångsteg med vridning motsols, ett halvt varv, under de upplyfta armarna (Paret skall nu stå vända mot dansriktningen)
Polkafattning, omdansning motsols, mot dansriktningen, fyra polkasteg (två varv)
Tur 4 B Takt 57-64
Enkel handfattning, två druffsteg mot dansriktningen +
Kavaljer: Fyra gångsteg framför damen över till hennes andra sida
Dam: Fyra gångsteg med vridning motsols, ett halvt varv, under de upplyfta armarna (Paret skall nu stå vända i dansriktningen)
Polkafattning, omdansning medsols, i dansriktningen, fyra polkasteg (två varv)

Tur 5 A Takt 65-68
"Omvänd" enkel handfattning (kavaljers vänster, dams höger), ett druffsteg i sidled, i dansriktningen +
Kavaljer: Två gångsteg över till damens plats
Dam: Två gångsteg över till kavaljers plats, med vridning medsols, under kavaljers vänstra arm
Ett druffsteg i sidled, i dansriktningen +
Kavaljer: Två gångsteg tillbaka till sin plats, med vridning motsols, under dams högra arm
Dam: Två gångsteg tillbaka till sin plats
Tur 5 B Takt 69-72
Upprepa takt 5-8

Tur 6 A Takt 73-76
Enkel handfattning, två druffsteg i dansriktningen
Släpp fattningen, händerna i sidan, fyra gångsteg, ett varv runt var för sig (kavaljer motsols, dam medsol)
Tur 6 B Takt 77-80
Upprepa takt 5-8

Takt 81-88
Upprepa takt 73-80


Dansen tillägnad Klubb Tallens tio-årsjubileum