TÅNGERÅSAPOLKA

 
Danstyp Polka
Ursprungsland Sverige
Musik Tångeråsapolka av August Karlsson. Björkön Tångeråsa.
Koreografi Marianne och Jörgen Jensen. Vintrosa.
Fattningar Enkel handfattning, dubbel handfattning, polkafattning.
Steg Polkasteg, gångsteg, sidsteg (sida-bakom...)
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning.
       
Tur 1

Fyra polkasteg i dansriktningen med vridning mot och från, mot och från varandra.

Med vänster hand i vänster dansar kavaljer och dam fyra polkasteg runt varandra motsols och ser varandra i ögonen.
 

Fyra polkasteg i dansriktningen med vridning mot och från, mot och från varandra.

Med höger hand i höger dansar kavaljer och dam fyra polkasteg runt varandra medsols och ser varandra i ögonen.
 

Tur 2

Med dubbel handfattning, sida bakom, sida framför, parisersväng på fyra steg,

Omdansning fyra polkasteg med polkafattning.

                                       

Turen upprepas 1 gång.

 

Dansen börjar om.
 

Inskriven som jag fått den från koreograferna / TB
2007 07 11