TAVERN IN THE TOWN

Danstyp Squaredans
Ursprungsland England
Musik There Is A Tavern In The Town (speciell melodi)
Koreografi
Fattningar
Steg Gångsteg, hurresteg (swing)
Utgångsställning Fyra par i fyrkant, numrera paren motsols 1-2-3-4


    "First couple separate, go half around the ring"
Par 1 delar på sig och  går åt var sitt håll halvvägs runt uppställningen.
 
 
    "Swing in the middle"
Par 3 delar på sig och släpper emellan par 1 som går in i uppställningen och gör omdans.
 
 
    "Circle six"
Par 1 fortsätter omdansningen i mitten, övriga par tar i ring och dansar ett varv medsols.
 
 
    "Back to places all"
Par 1 backar ut till plats, övriga stannar då de är tillbaka till utgångsplats.
 
 
    "Dosido your corner"
Dosido med grannen.
 
 
    "Dosido your partner"
Dosido med egen partner.
 
 
    "Allemand left your corner"
Vänster underarmsfattning runt med grannen.
 
 
    "Grand chain, all the way"
Höger hands kedja hela varvet runt tillbaka till plats.
 
 
    "Everybody swing"
Omdansning med egen partner.
 
 
    Dansen upprepas med par 2 som ledpar. Därefter med par 3 och 4.
 
 
    Dansen avslutas med:
"Honour your partners all"
då alla vänder sig mot egen partner och tackar för dansen.
 
 
    Översättning: Ulf Carlsson 1991