TENGGRENS SNOA (Östra Karaby snoa)

Danstyp Snoa
Ursprungsland Sverige
Musik Snoa ex: Lillkalven med Slagsta Gile
Koreografi Eva Larsson och Bertil Kervall
Fattningar Enkel midjefattning, sluten fattning, kors framför
Steg Gångsteg, snoasteg, fotombytessteg, polkasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel midjefattning


 

Takt 1-2
Fyra gångsteg

Takt 3-4
Fyra snoa runt

Takt 5-8
Upprepa takt 1-4

Takt 9-10
Fyra gångsteg med korsfattning

Takt 11-12
Med bibehållen fattning, byt sida på fyra gångsteg, kavaljer framför

Takt 13-16
Upprepa takt 9-12, dam framför

Takt17-18
Två fotombytessteg fram med enkel midjefattning

Takt 19-20
Två aviga polka runt

Takt 21-22
Parisersväng från varandra på fyra steg

Takt 23-24
Ett fotombytessteg framåt med enkel midjefattning. Vänd mot varandra, tre klapp i varandras händer

Takt 25-32
Upprepa takt 17-32

Som bytesdans går kavaljer på ett fotombytessteg fram till nästa dam på takt 31
 

Dansen tillägnad Marianne och Bengt Tenggren, medlemmar i Eslövs Gillesdansare och överlämnad vid Bengts 60-årsfest på Östra Karaby Loge den 28 juni 2003

Inskriven så som jag fått den tillsänd från koreograferna / TB