TENNESEE WIK-WALK

 
Danstyp Schottis
Ursprungsland
Musik Five Foot Two eller Schottis
Koreografi
Fattningar
Steg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, höger hand i höger, kavaljer med front i dansriktningen, dam mot dansriktningen
       
Takt 1
Vänster fotsula isättes obelastad i kors framför höger (1)+(2)
Vänster fotsula isättes obelastad snett fram åt vänster (3)+(4)
 
Takt 2
Steg på vänster fot i kors bakom höger (1)
Sidsteg åt höger på höger fot (2)
Steg på vänster fot i kors framför höger (3) varvid fattningen släppes och paret tar vänster hand i vänster
Höger fot föres fram i en båge (4)
 
Takt 3-4
Motsatt mot takt 1-2 tillbaka till utgångsställning
 
Takt 5-6
Ett varv medsols runt med höger hand i höger på tre små steg och "Brush" (foten föres framåt och fotsulan får vidröra golvet)
Vänster - höger - vänster - brush/höger och höger - vänster-höger - brush/vänster
 
Takt 7-8
Fattningen släppes och med steg som i takt 5-6 dansas fram till näst-näst-kommande ny partner, kavaljer i dansriktningen och dam mot dansriktningen (förbi en dam respektive kavaljer)
Dansen fanns med på SchottisJiggarnas dansledarutbildning i Fredensborg i början av 1980-talet