TENNESY-SCHOTTIS

Danstyp Schottis
Ursprungsland
Musik
Koreografi
Fattningar Tumfattning
Steg Schottissteg, gångsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, mittemot varandra, damen med ryggen i dansriktningen, tumgrepp höger i höger


 

Takt 1-4
Ett schottissteg till vänster (kavaljer inåt, dam utåt)
Byt till vänster tumgrepp, ett schottissteg till höger
Byt till höger tumgrepp, ett schottissteg till vänster
Tre stamp

Takt 1-4 alternativ
Ett schottissteg till vänster, (kavaljer inåt, dam utåt)
Kavaljer: Tre steg ett varv medsols
Dam: Tre steg ett varv motsols
Tillbaka på tre steg åt motsatt håll
Tre stamp

Takt 5-8
Fyra sviktsteg ett varv runt varandra (höger tumgrepp)
Kavaljer: Två steg i dansriktningen till mötande dam
Dam: Två steg mot dansriktningen till mötande kavaljer
Klappa knä - bröst - i varandras båda händer

Dansen börjar om

Inskriven så som jag fått den tillsänd / TB