TEXAS SCHOTTIS för 3  eller  COWBOY MIXER

 
Danstyp Schottis
Ursprungsland USA
Musik Schottis
Koreografi
Fattningar
Steg Schottissteg, gångsteg
Utgångsställning 3 och 3 i stor ring, kavaljer i mitten med 1 dam på var sida. Alla vända motsols. Kavaljer fattar dam till vänster i vänster hans med egen vänster och dam till höger i höger hand med egen höger. Damerna håller varandra i den fria handen bakom kavaljers rygg.
       
Tur 1 Alla börjar med vänster fot och tar två schottissteg framåt och därefter fyra sviktande gångsteg.
 
Tur 2 Alla sätter i vänster klack framåt i golvet, därefter vänster tå framför höger fot.
Damerna släpper taget i varandra och tar tre små steg framåt och vänder sig inåt mot kavaljer vars hand de ännu håller i. Samtidigt tar kavaljer tre steg på stället. Klack och tå upprepas med höger fot varefter kavaljer tar tre steg framåt och drar damerna bakåt, släpper dem och är färdig att möta 2 nya. På samma gång tar damerna tre gångsteg medsols och intar utgångsställningen med ny kavaljer (den som står bakom egen kavaljer)

Dansen börjar om