THE ROBERTS

Danstyp Polka
Ursprungsland Skottland
Musik Polka, ej för snabb
Koreografi
Fattningar Dubbel handfattning, enkel handfattning, mazurkafattning
Steg Sidsteg, gångsteg, polkasteg, klack- och tåsteg.
Utgångsställning Parvis i öppen ring, dubbel handfattning.Tur 1 Två sidsteg i dansriktningen, släpp händerna och gör en parisersväng på fyra gångsteg i dansriktningen.
Upprepa tur 1 en gång

Tur 2 Enkel handfattning vända i dansriktningen.
Klack och tå (vänster fot för kavaljer och höger fot för dam) + ett polkasteg i dansriktningen.
Klack och tå (höger fot för kavaljer och vänster fot för dam) + ett polkasteg i dansriktningen.
Omdansning med fyra polkasteg runt i dansriktningen med mazurkafattning.

Dansen börjar om,


Kan även dansas som mixer.
Kavaljererna vänder sig mot damen bakom efter omdansningen och börjar med henne. D. v. s. damen byter genom att gå fram till nästa kavaljer.

Beskrivningen hämtad från "Danser från när och fjärran" 5:e upplagan