TILL SOMMAREN OCH DIG

 
Danstyp Polka
Ursprungsland Sverige
Musik Till sommaren och dig med och av Lasse Berghagen
Koreografi

Margareth och Sven-Erik Olsson, Borlängebygdens dansare.

Fattningar
Steg
Utgångsställning Parvis efter varandra på ring
       

Takt 1-4
En tur vanlig schottis, stanna med damens rygg i dansriktningen, något till vänster om varandra, polskefattning

Takt 5-8
Två fotombytessteg och fyra gångsteg i dansriktningen, dam backar

 

Takt 9-12
Två fotombytessteg och fyra gångsteg mot dansriktningen, kavaljer backar

 

Takt 13-16
En tur vanlig schottis

Takt 17-20 Mellanstick
Ett polkasteg från varandra, ett mot varandra + en parisersväng på fyra gångsteg

Takt 21-28
Fyra polka (två varv) motsols, två polka (ett varv) + fyra snoa (två varv) medsols, polskefattning

Takt 21-28 upprepas

Takt 17-20 upprepas (Mellanstick)

Takt 29-34
Fyra polka + fyra snoa

Takt 35-42 Slinger
Fyra fotombytessteg, kavaljer förflyttar sig i dansriktningen, dam mot. Börja med att gå till vänster om egen fram till nummer tre, räkna ett med egen.
Omdansa med två polka + fyra snoa

Takt 35-42 upprepas

Takt 17-20 upprepas (Mellanstick)

Takt 29-34 upprepas (fyra polka + fyra snoa)

 

Takt 43-46
Vanlig schottis

Takt 43-46 upprepas

Takt 35-42 upprepas (Slinger)

Takt 17-20 upprepas (Mellanstick)

 

Takt 29-34 upprepas (Fyra polka + fyra snoa)

Takt 29-35 upprepas (Fyra polka + fyra snoa)

 

Inskrivensom jag fått den från koreografen / TB

2010 04 03