Tjo o Tjim

M Sten o Stanley
Koreografi = Vi 4a i ”SkogMulles” gäng B-M, J K, P O, R O.
Enkel HF, Dubbel HF, SchottisF, PolkaF.
Steg: schottissteg, Polkasteg, sidsteg, sida-bakom osv
Utgångsläge är enkel HF

 Tur1
2 schottissteg i DR
2 schottis Backa mot DR
1 schottis från varandra utåt släpp inte HF
1 schottis mot varandra innåt
1 schottis m sidan i DR
1 schottis m sidan mot DR
2 helt vanliga schottisomg m schottisF

Tur 2 = K  höger knä i golvet vända i DR
D 8 polka i slinger
mot DR till K nr 3, börja framför egen nr 1 , sedan ut till vänster framför 2an  och  och in till höger framför 3an och runt bakom 3a och upp vid K högra sidan
  6  steg i  EN  CIRKEL
         ( inte i en parisosväng)

 Upprepa  1an + 2an    sedan

 Tur 1 + 3

 Tur 3
Dansas snabba steg som sida,bakom osv till 8 + 2 släpsteg i DR
Upprepa sida, bakom till 8 + 2 släpsteg i DR + 6 g-steg i CIRKEL

 Sedan 1 an + 2 an 

 Sedan 1 an + 3 an  + Avslutas med 3 omg sidan, bakom till 8 + 2 sälp
Polka runt ca 10  gånger o tack

 Turerna =  1-2,  1-2,     1-3,   1-2,     1-3an = KOM IGEN DÅ avslutas med 3 ggr sida-bakom till 8 + 2 släpsteg,  sedan ca: 10 polka runt.

Jag bruka säga som så här Killarna 2 ggr ner på knä, nästa springer vi, sedan ner på knä,  sen springer vi 3 ggr avsluta m polka alltså så här
Knä, knä,  spring,  knä,  spring, spring, spring, polka.            ( Springet = sida, bakom osv. )

 Cultis.mulle@hotmail.com = Ros-Marie i Ö-a