TJUGAN

Danstyp
Ursprungsland Sverige
Musik Jämtgubben med Simons orkester
Koreografi Per-Ove Wallberg
Fattningar Dubbel handfattning, enkel handfattning, sluten fattning
Steg Fotombytessteg, enkla gångsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, vända i dansriktningen utan fattning


Tur 1

Båda tar ett fotombytessteg i dansriktningen och gör en klapp med händerna på fötterna. Kavaljer klappar med höger hand på höger fot och damen vänster hand på vänster fot. Detta görs en gång till men nu klappar man på motsatt fot. Så görs ett sidledes platsbyte på så sätt att kavaljer tar fyra små sidsteg till höger, med näsan i dansriktningen. Samtidigt går damen på fyra steg rygg mot rygg med kavaljeren. Vänder upp och står nu med näsan i dansriktningen på kavaljerens vänstra sida. Två fotombytessteg med handklapp på fötterna igen och ett sidledes platsbyte igen. Damen går nu fyra små steg till höger och kavaljeren går fyra steg rygg om rygg med damen, vänder upp och står nu med näsan i dansriktningen på damens vänstra sida.
 

Tur 2   Kavaljer och dam står mitt emot varandra med dubbel handfattning. Sju steg i dansriktningen, sida bakom sida, framför, sida osv. och en avslutande kick. Detta görs tillbaka mot dansriktningen igen.
Två fotombytessteg med enkel handfattning och omdans på fyra steg med sluten fattning (två varv).
Detta görs en gång till.
 
 
Tur 3   Två fotombytessteg i dansriktningen med enkel handfattning framför varandra. Kavaljerens vänstra hand och damens högra.
Paret gör ett platsbyte på så sätt att damen snurrar under kavaljerens arm på fyra steg framför kavaljeren. Samtidigt tar kavaljeren fyra sidsteg till höger. Damen står nu på kavaljerens vänstra sida innerst i ringen.
Två fotombytessteg i dansriktningen igen och denna gång snurrar kavaljeren under damens arm och damen tar fyra sidsteg och står nu ytterst i ringen igen.
 
 
Turordning   Tur 1, Tur 2, Tur 3, Tur 2, Tur 1, Tur 2, Tur 3 och avslutas med en parisersväng och bugning mot varandra
 
 
    Dansen gjord till Vändelsö Gammeldans Gille, VGG-s 20-års jubileum (november 2000)
 
 
    Inskriven så som jag fått den mig tillsänd / TB