TOFFELHJÄLTEN

 
Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik Toffelhjälten med C-Laget
Koreografi Ruth Svensson, Hässleholm
Fattningar Enkel midjefattning, snoafattning, armkrok, enkel handfattning
Steg Fotombytessteg, snoasteg, polkasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel midjefattning

Ledig hand löst hängande i sidanTur 1
(16 takter)

Två fotombytessteg i dansriktningen och fyra snoa runt (omdansning)
Med bibehållen snoafattning, två polkasteg medsols runt ett varv,
fyra polkasteg motsols runt ett varv och två polkasteg medsols runt ett varv
Ett fotombytessteg runt ett varv var för sig utan fattning (kavaljer motsols, dam medsols)
Ett fotombytessteg i dansriktningen med enkel midjefattning och fyra snoa

 

Tur 2
(16 takter)
  Höger armkrok ett varv medsols runt på två fotombytessteg
Vänster armkrok ett varv motsols runt på två fotombytessteg
Enkel handfattning med ytterhänderna (kavaljers vänster, dams höger)
Dam går på två fotombytessteg ett varv medsols under kavaljers arm, samtidigt tar kavaljer två fotombytessteg i dansriktningen
Kavaljer går på två fotombytessteg ett varv motsols under dams arm, samtidigt tar dam två fotombytessteg i dansriktningen
Höger armkrok ett varv medsols runt på två fotombytessteg
Vänster armkrok ett varv motsols runt på två fotombytessteg
Med snoafattning dansas två polkasteg runt och fyra snoa

 

 
    Till originalmusiken dansas hela dansen från början totalt tre (3) gånger

 

 
Avslutning   Två fotombytessteg i dansriktningen med enkel handfattning samt komplimang

 

 
    Ovanstående är en exakt avskrift av originalbeskrivningen erhållen av koreografen men med tillägg av antal takter/tur / TB