TOFTASVÄNGEN

Danstyp Polka
Ursprungsland Sverige
Musik Valfri polka i pariserpolkatempo
Koreografi Viola och Lennart Orbelin, Markbygdens Gillesdansare
Fattningar Snoafattning, enkel handfattning
Steg Polkasteg, snoasteg, gångsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, snoafattningTakt 1-6
Två polkasteg ett varv medsols, fyra snoasteg två varv medsols och fyra steg runt i parisersväng (kavaljer motsols, dam medsols).

Takt 7-10
Enkel handfattning , ett polkasteg i dansriktningen, ett polkasteg med sidbyte, kavaljer åt höger bakom damen, dam åt vänster framför kavaljer, (dam dansar med rygg mot kavaljer). Tag omvänd enkel handfattning.
Dam: Fyra gångsteg ett varv runt medsols (börja med höger fot) under kavaljers vänstra arm.
Kavaljer: Fyra gångsteg i dansriktningen (börja med vänster fot). Släpp fattningen.

Takt 11-16
Ett polkasteg med sidbyte, kavaljer åt vänster bakom damen, dam åt höger framför kavaljer, (dam med rygg mot kavaljeren). Tag enkel handfattning
Ett polkasteg i dansriktningen.
Snoafattning, omdansning med fyra snoasteg två varv runt, släpp fattningen
En parisersväng på fyra steg som avslutas med ett hej och en handklapp.


Dansen upprepas.


Dansen är tillägnad Himledalens Gammaldansförening hösten 1994.
Dansen utsedd till årets dans 1995 av Göteborgsregionens dansledarförbund.