TÖLÖSTEPPEN

Danstyp Snoa
Ursprungsland
Musik Polkett eller snoa
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, valsfattning, hambofattning
Steg Gångsteg, polkasteg, snoasteg, tåmarkering
Utgångsställning Parvis i öppen ring, vända motsols.Enkel handfattning, dansar paret, med början på ytterfot, innerfot klack ytterfot intill. Byter plats med innerfot, ytterfot klack på inner och intill. Damen dansar framför kavaljeren. Snurrar ett varv med ytter, inner, klack intill varvid damen snurrar ett varv moturs och kavaljeren ett varv medurs (nu står kavaljeren i ytterring och damen i innerring). Tager valsfattning och gör ett schottissteg åt sidan (höger för dam och vänster för kavaljer). Ett schottissteg tillbaka. Paren vrider sig ett halvt varv så att damen har ryggen i rörelseriktningen och niger med höger knä (både dam och kavaljer) på 3 - 4 reser sig och gör likadant åt andra hållet och då har man vänster knä böjt. Paret tager ett polkasteg och därefter fyra snoasteg.

Dansen börjar därefter från början.


Denna version av dansen har kommit till Sverige från Kanada på 30-talet enligt hörsägen och då till Tölö - därav namnet