TOLVSHILLINGEN

 
Danstyp Polka (snoa)
Ursprungsland Sverige
Musik Forsaminnen, Russindalens spelmän
Koreografi EvaGun Redhult, Vendelsö Gammeldans Gille
Fattningar Enkel handfattning, valsfattning
Steg Gångsteg, fotombytessteg (polka), snoasteg
Utgångsställning Uppställning parvis i ring, med enkel handfattning, vända i dansriktningen. Kavaljererna börjar med vänster och damerna med höger fot.
       
Tur 1 Fyra gångsteg i dansriktningen, vänd och backa, byt handfattning, med fyra gångsteg i dansriktningen.
Fyra gångsteg mot dansriktningen, vänd och backa, byt handfattning, med fyra gångsteg mot dansriktningen.
Med enkelhandfattning går damen under kavaljerens högra arm tre gångsteg
+ tåstöt framåt i dansriktningen.
Med enkelhandfattning går damen under kavaljerens högra arm tre gångsteg
+ tåstöt tillbaka mot dansriktningen.
Under tiden följer kavaljeren damen med tre gångsteg
+ tåstöt fram och tillbaka
Omdans med valsfattning ett varv runt på två polkasteg och två varv runt på fyra snoasteg

Tur 1 görs en gång till

Vänd upp med valsfattning så att ni står parvis med kavaljeren med ryggen i mot mitten och damen med ryggen utåt
 

Tur 2 Gör klack och tå på stället och ett polkasteg i sidled i dansriktningen. Kavaljeren börjar med vänster fot och damen med höger.
Gör klack och tå på stället och ett polkasteg i sidled mot dansriktningen. Tvärt om mot förut.
Omdans med valsfattning ett varv runt på två polkasteg och två varv runt på fyra snoasteg

Tur 2 görs en gång till
 

Tur 3 Damen gör fyra polkasteg framför in mot mitten och sedan ut igen till bakomvarande kavaljer.
Kavaljeren gör fyra polkasteg på stället

Omdans med valsfattning ett varv runt på två polkasteg och två varv runt på fyra snoasteg

Tur 3 görs en gång till.

Börja om från början

 

Inklistrad som jag fått den från Vendelsö Gammeldans Gille / TB

2006 05 18