TORES POLKA

Danstyp Polka
Ursprungsland
Musik Polka
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, polkafattning
Steg Fotombytessteg, gångsteg, tådopp, polkasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTakt 1-4
Fyra fotombytessteg i dansriktningen

Takt 5-6
Tre gångsteg + en tåmarkering, i dansriktningen, vänd ett halvt varv (kavaljer medols, dam motsols) och byt handfattning

Takt 7-8
"Omvänd" enkel handfattning, tre gångsteg + en tåmarkering, mot dansriktningen, vänd mot varandra

Takt 9-12
Polkafattning, omdansning medsols, fyra polkasteg

Dansen börjar om