TO TUR - Gammal folkdans från Vejle

 

Danstyp Polka
Ursprungsland Danmark
Musik To Tur (original) eller valfri polkamusik
Koreografi
Fattningar Ringfattning, sluten fattning, kedja
Steg Gångsteg, chassésteg (fotombytessteg), polkasteg
Utgångsställning Parvis i sluten ring, ringfattning

 

Tur 1 A Takt 1-8
Sexton gångsteg medsols (mot dansriktningen)

Takt 9-16
Sexton gångsteg motsols (i dansriktningen)

 

B Takt 17-18
Parvis med sluten fattning, ett chassésteg (fotombytessteg) + två gångsteg mot ringens mitt

Takt 19-20
Upprepa takt 17-18 tillbaka till plats (från ringens mitt)

Takt 21-24
Sluten fattning, omdansning medsols, fyra polkasteg

Takt 25-32
Upprepa takt 17-24

 

Tur 2 A
Takt 33-48
Kedja, trettiotvå (32) gångsteg (börja med höger i höger och tag två gångsteg för varje handfattning samt stanna med den som man tar i hand vid 31:a steget = vänster handfattning)

 

B Takt 49-64
Upprepa takt 17-32 (Tur 1 B)

Tur 2 tas om önskvärt antal gånger


Ovanstående beskrivningen hämtad från "Danser från när och fjärran" 5:e upplagan

Nedanstående beskrivning på Tur 2A enligt Gudrun Christensen, Danmark (övrigt lika som ovanstående)

Tur 2 A Takt 33-48
Kedja, trettiotvå (32) gångsteg (börja med höger i höger och tag två gångsteg för varje handfattning samt stanna med den som man tar i hand vid 31:a steget =  höger handfattning, dam nr. 13 eller om man är snabb dam nr. 15, egen räknas som nr. 1)