TRAMPEL POLKA

Danstyp Polka
Ursprungsland
Musik Polka (LP Folkraft German Folk Dances)
Koreografi
Fattningar Dubbel handfattning
Steg "Stampsteg", hoppsteg, galoppsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, vända mot varandra (kavaljer med ryggen mot ringens mitt) ingen fattningTur 1 Takt 1-2
Stampa tre gånger med höger fot (1-3)
Paus (4)
Tre handklappningar i egna händer (5-7)
Paus (8)

Takt 3-4
Dubbel handfattning, omdansning medsols, fyra hoppsteg (1-8)

Takt 5-8
Upprepa takt 1-4

 

Tur 2 Takt 9-12
Dubbel handfattning med utsträckta armar, åtta galoppsteg i dansriktningen

Takt 13-16
Dubbel handfattning med utsträckta armar, åtta galoppsteg mot dansriktningen


Damen går fram till framförvarande kavaljer och dansen upprepas