TREDJE PARTNERN (Seniordans)

 
Danstyp Schottis
Ursprungsland
Musik Schottis
Koreografi
Fattningar Korsfattning, handfattning
Steg Växelsteg, gångsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, korsfattning, höger fot börjar
       
Takt 1-4
Ett växelsteg snett fram till höger, gå med vänster och höger fot, i dansriktningen.
Ett växelsteg snett fram till vänster, gå med höger och vänster fot i dansriktningen.

Takt 5-8
Upprepa takt 1-4, på sista taktdelen tag höger i höger handfattning med egen

Takt 9-10
Med höger växelsteg i båge, kavaljer mot dansriktningen, dam i dansriktningen. Gå med höger och vänster fot framåt, släpp fattning

Takt 11-12
Tag vänster handfattning till partner nummer två, vänster växelsteg, gå höger och vänster fot, släpp fattningen,  tredje partner är nu snett framför mitt emot

Takt 13-16
Här tages do si do på åtta gångsteg, på sista taktdelen tag utgångsställning

Dansen börjar om från början.  Lycka till!

 

Nedtecknad på en dansstuga i Höör, av Bojan o Eric
Inklistrad som jag fått den mig tillsänd / TB

2006 12 10