TREMANNAVALS

Danstyp Vals
Ursprungsland
Musik Vals
Koreografi
Fattningar Se utgångsställning
Steg Tresteg (valssteg)
Utgångsställning Tre personer fattar ringfattning, varvid en av dem korsar händerna med höger hand överTur 1 Under förflyttning med tresteg (valssteg) dansar alla runt medsols. (Dansarna rör sig runt på samma ställe, d.v.s. gruppen "dansar på fläck")

 

Tur 2 Den dansare som korsat armarna drar nu den dansare som han/hon håller i vänster hand, under högerarmen, och den dansare som han/hon håller i höger hand följer efter under armen. Därefter vrider sig den dansare som korsat armarna, ett varv motsols, så att armarna åter blir korsade

Turerna upprepas efter behag


Upptecknad och filmad i Röllese Torestorp den 18/7 1973 hos Karl Svensson, född den 18/9 1889, och som lärt sig dansen av sin farfar, som var född 1825.