TROLLKASTET

Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik Trollkastet med Ransäterspöjkerna
Koreografi Sven-Erik Juhlin
Fattningar Dubbel handfattning, enkel handfattning, valsfattning
Steg Schottissteg, gångsteg, sidsteg, polkasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, dubbel handfattning, kavaljer med ryggen mot ringens mitt

 

Tur 1 Schottissteg i dansriktningen, på det andra schottissteget för kavaljeren damens vänstra arm samt lägger sin högra arm över damens huvud och går runt på fyra gångsteg samtidigt som dam backar på fyra korta steg, på det tredje gångsteget släpper kavaljer damens vänstra hand, och på det fjärde gångsteget går dom upp i utgångsställning tar valsfattning, två sidsteg i och mot dansriktningen. Två snoa runt sedan går dam på två gångsteg runt under kavaljers vänstra arm. Kavaljer följer på två gångsteg

Upprepa turen

 

Tur 2 Händerna i sidan, två sidsteg, kavaljer in mot ringen, dam ut från ringen. Två sidsteg mot varandra. Kavaljer fattar med höger hand damens vänstra och går under hans två varv på fyra gångsteg.
Händerna i sidan, två gångsteg från och mot varandra, en parisersväng runt på fyra steg

Upprepa turen

 

Tur 3 Enkel midjefattning, två schottissteg i dansriktningen, tag valsfattning, fyra snoa + två polkasteg. Avsluta med en parisersväng på fyra steg
Enkel midjefattning, två schottissteg, tag valsfattning, fyra snoa + två polkasteg + två snoa, sedan går dam på två gångsteg runt under kavaljers vänstra arm

Dansen börjar om från början. Efter tredje turen - avsluta dansen med tur 1 enkel.

 

Beskrivningen är en exakt avskrift från ett handskrivet original erhållet av koreografen / TB