TROLLSTEPPEN

Danstyp Polka
Ursprungsland Sverige
Musik Polka från Kröderen med Grästorpsortens Durspelare eller annan livlig polkamusik.
Koreografi Margareta Petersén och Bengt Olsson, SAAB:s GDF
Fattningar Enkel handfattning, hambofattning
Steg Polkasteg, snoasteg, gångsteg.
Utgångsställning Parvis i öppen ring. Enkel handfattningTur 1 Takt 1-8
Fyra gångsteg i dansriktningen med "kick" på fjärde,
Fyra gångsteg bakåt mot dansriktningen ( ryggen mot dansriktningen) med "kick" på fjärde, börja med "kickfoten"
Fyra polkasteg i cirkel var för sig, framåt utåt (kavaljer motsols, dam medsols).

Takt 9-16
Upprepa tur 1.

Tur 2 Takt 17-24
Hambofattning, omdansning medsols fyra polkasteg
Utan fattning, fyra steg i enkel "parisersväng", framåt utåt (kavaljer motsols, dam medsols)
Hambofattning, omdansning medsols fyra snoasteg två varv.

Tur 3 Takt 25-32
Enkel handfattning, fyra polkasteg i dansriktningen, (OBS! vrid ej mot och från varandra)
Utan fattning, fyra steg i en enkel "parisersväng", framåt utåt
(se tur 2)
Hambofattning, omdansning medsols fyra snoasteg två varv.

Takt 33-64
Upprepa tur 1-3

Takt 65-96
Upprepa tur 1-3

Takt 97-104
Avsluta med tur 1

Om längre melodi används, fortsätt dansen i turordningenDansen premiärvisades vid RÅTÖDANSEN:s dansutbyte i Stockholm, den 13 april 1997