TVÅ OCH EN HALV

 
Danstyp Vals
Ursprungsland
Musik S.t Bernhards vals, Vals Mignon samt del av Mexikansk vals
Koreografi
Fattningar Valsfattning, enkel handfattning, dubbel handfattning
Steg Sidsteg, gångsteg, valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattning, kavaljer med ryggen mot ringens mitt
       
Tur 1
S:t Bernhards vals
Takt 1-4
Tre sidsteg i dansriktningen och två stamp

Takt 5-8
Tre sidsteg mot dansriktningen och paret backar två steg in mot mitten

Takt 9-12
Två steg tillbaka ut i ringen, kavaljer släpper sin högra hand och låter damen dansa ett varv medsols under armen på två valssteg, samtidigt som kavaljer tar två sidsteg

Takt 13-16
Valsfattning, omdansning medsols, fyra valssteg (två varv)
 

Tur 2
Vals Mignon
Takt 1-4
Enkel handfattning, vända i dansriktningen, två valssteg med "lågt" dalsteg och två valssteg runt var för sig i pariservändning

Takt 5-8
Upprepa takt 1-4

Takt 9-12
Valsfattning, två släpsteg (sidsteg) i dansriktningen och två mot dansriktningen

Takt 13-16
Valsfattning, omdansning medsols runt fyra valssteg (två varv)
 

Tur 3
Mexikansk vals (Chiapanecas)
Takt 1-4
Enkel handfattning vända i dansriktningen och början på ytterfoten göres ett hopp framåt och innerfoten svänges utåt i kors framför, paret vänder sig något från varandra.
Steg på ytterfoten och vänd och innerfoten intill samtidigt med två handklapp i egna händer

Takt 5-8
Upprepa takt 1-4 men mot dansriktningen

Takt 9-16
Dubbel handfattning, ett valssteg från varandra, ett valssteg mot varandra, ett valssteg från varandra + två handklapp i egna händer, vidare ett valssteg mot varandra, ett valssteg från varandra, ett valssteg mot varandra och samtidigt släpps dubbla handfattningen, dam klappar två gånger bak kavaljers nacke och kavaljer klappar två gånger bak midjan på damen.

 

Dansen innehåller totalt 48 takter