TWOSTEP FRÅN BLOCKHUS

Danstyp Snoa, polka
Ursprungsland
Musik
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, dubbel handfattning, valsfattning
Steg Gångsteg, tåmarkering, sidsteg, polkasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTakt 1-4
Tre gångsteg i dansriktningen, tåmarkering på fjärde steget
Upprepa baklänges mot dansriktningen

Takt 5-6
Ett sidsteg från varandra (foten intill)
Ett sidsteg mot varandra (foten intill)

Takt 7-8
Parisersväng på fyra gångsteg, kavaljeren ett helt varv, damen endast ett halvt varv (paret står vid sidan om varandra, kavaljer vänd i dansriktningen, dam vänd mot dansriktningen)

Takt 9-12
Dubbel handfattning
Tre gångsteg i dansriktningen, tåmarkering på fjärde steget (damen backar)
Upprepa mot dansriktningen (kavaljeren backar)

Takt 13-16
Valsfattning
Omdansning med två polkasteg runt medsols
På fyra gångsteg snurrar damen medsols under kavaljerens vänstra arm, mot dansriktningen till ny kavaljer

Dansen börjar om