Namn

  TYROLERPOLKA
Danstyp    Polka
Ursprungsland    Sverige
Musik  

Tyrolerpolka med Ingvar Carlsson och Durspelarna

Koreografi  

Lena Hagman och Jan-Åke Esbjörnsson

Fattningar  

Enkel handfattning,  sluten fattning,  högerhandskedja

Steg  

Gångsteg, polkasteg och snoasteg, tåmarkering

Utgångsställning   Parvis i öppen ring med enkel handfattning
 

Tur 1

Tur 2

 

Tre gångsteg och tåmarkering framåt i dansriktningen, därefter går kav tre gångsteg och
tåmarkering baklänges mot dansriktningen medan dam snurrar ett och ett halvt varv
motsols under arm på tre steg och tåmarkering.
På två fotombytessteg möter dam bakomvarande kav som gjort en parisersväng
motsols på
fyra gångsteg. Nu dansar man fyra snoasteg runt med ny partner.

Högerhandskedja på sex fotombytessteg, fram till nr 3, (räkna egen 1)
Vänd mot nya partnern niger dam två ggr medan kav bugar.
Behåll hö i hö handfattning och med hängande armar dansar man fyra fotombytessteg
medsols ett varv. Därefter går dam bakåt i dansriktningen och kav framåt, byter
handfattning till vä i vä och dansar fyra fotombytessteg motsols ett halvt varv med ny
partner.

Turordning: 1-1-1-1-2-2-1-1-2-2
                                                                                                                                                                                                       2007-06-03 LÅL. Reviderad 2013-04-07 enligt koreografen.