TYSKA POLSKAN eller SCHOTTIS FRÅN ÅRSUNDA

 

Danstyp Schottis
Ursprungsland
Musik Schottis spelad långsamt.
Koreografi
Fattningar A. Gammal valsfattning med damens vänstra hand på kavaljerens överarm eller axel.
B. Särskilt beskriven fattning (tur 1, takt 4).
Steg Schottissteg med svikt, gångsteg med svikt.
Utgångsställning Parvis i öppen ring, gammal valsfattning enl. A.

 

Tur 1 Takt 1-4
Med valsfattning som ovan för kavaljeren damen, som har ryggen i dansriktningen, ett schottissteg framåt, något åt vänster (1)
och ett något åt höger (2).
Paret dansar ett varv medsols med gångsteg (3).
Kavaljeren släpper fattningen om damens midja men håller kvar damens högra hand i sin vänstra, lediga armar hängande. Kavaljeren dansar två gångsteg framåt, medan damen dansar ett varv medsols med två gångsteg under kavaljerens höjda arm. Kavaljeren kan hjälpa damen i omdansningen genom att "putta på" med sin högra hand (4).

Takt 5-8
Upprepa takt 1-4

 

Tur 2

Takt 9-12
Lika med tur l under takterna 1-3.
Fattningen upplöses, armarna hängande. Kavaljeren dansar med två gångsteg ett varv motsols och damen med två gångsteg ett varv medsols. Kavaljeren dansar något bakom damen (4).

Takt 13-16
Upprepa 9-12

(Turordningen kan varieras efter behag).

 

Upplysningar

om dansen lämnade av Stina Larsson, född 1899, Vida, Årsunda.

Hon berättar: "Bara Britta och 'ag kunde dansa Tyska polskan,  som vi lärt av våra föräldrar. Det var bara de äldre som dansade den. Den gick långsammare än de nya schottisarna, men spelade dom fortare fick man hoppa mera." Hennes föräldrar var födda 1866 resp. 1870. Hon och hennes syster Britta dansade den när de var omkring 20 år, den ena dansade kavaljer och förde systern, därför att inga kavaljerer kunde dansa denna dans.

Upptecknad den 11 maj 1972 i Vida, Årsunda,  av Karin Ottnargård, Årsunda och Benno Eriksson, Gävle.