ULRICEHAMNSPOLKA

Danstyp Polka
Ursprungsland Sverige
Musik
Koreografi Kurt Jinnegren, Ulricehamn 1997 02 27
Fattningar Dubbel handfattning, valsfattning
Steg Polkasteg, gångsteg, sidsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring vända mot varandra, kavaljer med ryggen mot ringens mitt, (bröst mot bröst) löst hängande armarTur 1 Takt 1-2
Löst hängande armar, ett polkasteg i dansriktningen (i sidled bröst mot bröst) och vrid ett halvt varv (kavaljer motsols, dam medsols)
Ett polkasteg i dansriktningen (i sidled rygg mot rygg)

Takt 3-4
Upprepa takt 1-2

 

Tur 2 Takt 5-6
Löst hängande armar, fyra gångsteg, tre-kvarts varv runt motsols var för sig (kavaljer börjar på vänster fot, dam börjar på höger fot. Kavaljer kommer nu att stå med ansiktet i dansriktningen och damen med ansiktet mot dansriktningen)

 

Tur 3 Takt 7-8
Dubbel handfattning, tre sidsteg + markering, in mot ringens mitt

Takt 9-10
Upprepa takt 7-8 ut från ringens mitt

 

Tur 4 Takt 11-12
Löst hängande armar
Kavaljer: Fyra gångsteg i dansriktningen fram till nästa dam
Dam: Fyra gångsteg "på stället" och inväntar ny kavaljer

 

Tur 5 Takt 13-14
Löst hängande armar, fyra gångsteg, ett varv runt var för sig ("parisersväng", kavaljer motsols, dam medsols) möt upp varandra med handklapp med båda händerna, mot partnerns händer

Takt 15-16
Upprepa takt 13-14 men åt motsatt håll och möt upp varandra och tag valsfattning i stället för klappen

 

Tur 6 Takt 17-20
Valsfattning, omdansning medsols, i dansriktningen, fyra polkasteg

Takt 21-24
Valsfattning, omdansning motsols, mot dansriktningen, fyra polkasteg


Dansen börjar om