UNGKARLSDANS

Danstyp Vals
Ursprungsland Vejle, Danmark
Musik Lugn vals
Koreografi
Fattningar Kedja, valsfattning
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, vända mot varandra. Kavaljer något innanför vänd i dansriktningen, dam vänd mot dansriktningen. Ingen fattningTakt 1-4
Alla dansar var för sig med fyra valssteg på plats, ett halvt varv medsols (kavaljer är nu vänd mot dansriktningen, dam i dansriktningen)

Takt 5-8
Alla fattar nu vänster i vänster med mötande och dansar med fyra valssteg ett halvt varv motsols (kavaljer är åter vänd i dansriktningen, dam vänd mot dansriktningen och mot egen kavaljer)

Takt 9-16
Det halva varvet upprepas på fyra valssteg och kedjan upprepas med samma partner man nyss dansat vänsterhandskedja med

Takt 17-32
Efter de fyra valsstegen bytes till valsfattning och paret dansar sexton valssteg medsols i dansriktningen

Efter omdansningen släpps fattningen och när kavaljer är vänd mot dansriktningen och dam i dansriktningen börjar dansen om

På detta sätt upprepas dansen tills alla fått dansa med varandra

O.B.S.
Det skedde inga omdansningar mellan ursprungsparen om inte musiken varade så länge att man kom tillbaka till varandra

Om spelmännen tyckte att någon passade för varandra kunde de sluta spela efter omdansningen och ge paret en möjlighet att bli närmare bekanta i nästa dans. Det förekom att spelmännen mutades med en liten slant eller en sup
Dansen har troligen fått sitt namn av detta.

Det finns även en gammal lek där dansen sker med trippande gångsteg till en gånglåt.


Denna tolkning av en gammal enkel men omtyckt dans som numera fallit i glömska är gjord av Britt och Börje Sköld, Östansjö, Viby folkdanslag.