UNIONSSNOA

Danstyp Snoa
Ursprungsland Sverige
Musik I vår sommardans med Roland Cedermark
Koreografi Karl Karlsson, Kalmar folkdanslag, 1997 06 14
Fattningar Enkel midjefattning, valsfattning, dubbel handfattning, enkel handfattning,
Steg Gångsteg, snoasteg, polkasteg, bayousteg,
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel midjefattningTru 1 Fyra gångsteg i dansriktningen
Valsfattning, omdansning medsols, fyra snoasteg (två varv)

Upprepas

Parisersväng från varandra i en liten cirkel (kavaljer motsols, dam medsols), fyra polkasteg

Upprepa tur 1

 

Tur 2 Dubbel handfattning, fyra bayousteg "på stället"
"Omvänd" enkel handfattning,
Dam: Fyra gångsteg, två varv medsols runt under kavaljera vänstra arm
Kavaljer: Fyra gångsteg i dansriktningen (följer damen)
Valsfattning, omdansning medsols, fyra snoasteg (två varv)

 

Tur 3 Sväv + omdansning med valsfattning, sexton snoasteg
Parisersväng från varandra i en liten cirkel (kavaljer motsols, dam medsols), fyra polkasteg

Upprepa tur 1 en gång

Upprepa tur 2 en gång

Upprepa tur 3 en gång utan parisersväng

 

Mellanstick Sväv + ett polkasteg

 

Upprepa tur 1 en gång

Enkel midjefattning, fyra gångsteg i dansriktningen
Valsfattning, omdansning medsols, fyra snoasteg (två varv)

 

Avslutning Enkel midjefattning, fyra gångsteg i dansriktningen
Valsfattning, omdansning medsols, fjorton snoasteg (sju varv)
"Omvänd" enkel handfattning
Dam: Två gångsteg, ett varv runt medsols under kavaljerens vänstra arm
Kavaljer: Två gångsteg "på stället"

 

Beskrivningen är en direkt avskrift från originalbeskrivningen