VADSBO-SVÄNGEN

 
Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik Hovslagar-Per med Kjell Fredriksson
Koreografi Gunnel och Lennart Fransson
Fattningar Valsfattning, dubbel handfattning, sluten fattning
Steg Schottissteg, springsteg, sidsteg, snoasteg, gångsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattning
       
Tur 1

Parvis efter varandra med valsfattning

Två schottissteg, därefter fyra små springsteg i dansriktningen

vända mot varandra, ett sidsteg i dansriktningen

omdans med åtta snoa, medsols med sluten fattning

 

Turen upprepas 1 gång
 

Tur 2

Vänd upp mot varandra. Med dubbel handfattning tas sida bakom sida framför och därefter en parisersväng var för sig på två fotombytessteg, kavaljer medsols och damen motsols

Omdans med två fotombytessteg och fyra snoa, valsfattning

 

Turen upprepas 1 gång
 

Tur 3 Fattning med kavaljerens höger och damens vänster hand, tar kavaljeren tre gångsteg i dansriktningen och markerar på fjärde steget. Damen snurrar ett varv medsols på tre steg under kavaljerens högerarm och markerar på fjärde steget. Kavaljeren tar tre gångsteg mot dansriktningen och markerar på fjärde steget. Damen snurrar ett varv motsols på tre steg under kavaljerens högerarm och markerar på fjärde steget
 
Tur 4

Bytestur

Ett schottissteg från varandra i sidled och ett schottissteg tillbaka.

Damen tar sina schottissteg snett framåt medan kavaljeren tar sina steg snett bakåt. Omdans fyra snoa med ny partner.

 

Under fjärde och sista omgången upprepas denna tur.
 
 

Dansen gjord till Vadsbosvängens 30-års jubileum 2005
 
Inskriven som jag fått den från koreograferna / TB