VÅLÅRUNDAN

Danstyp Hambo
Ursprungsland Sverige
Musik Hambo
Koreografi Annalena och Bengt Sundberg
Fattningar Ringfattning, hambofattning, valsfattning
Steg Tresteg, hamboomdansningssteg, valssteg
Utgångsställning Parvis i sluten ring, alla vända mot ringens mittTur 1 Takt 1-8
Två tresteg inåt, mot ringens mitt
Ett tresteg tillbaka utåt, från ringens mitt, släpp handfattningen med "grannen" (kavaljers vänster, dams höger)
Hambofattning, omdansning medsols, fem hamboomdansningssteg (med egen partner)

Tur 2 Takt 9-16
Valsfattning, omdansning motsols, sex valssteg. Sluta så att kavaljer har ryggen mot ringens mitt.
Kavaljer: Två tresteg ett och ett halvt varv runt, motsols, mot dansriktningen till nästa dam
Dam: Två tresteg ett varv runt, medsols, något i dansriktningen och får ny kavaljer
Alla tar åter en stor ring ( utgångsställning)

Dansen börjar om


Dansen konstruerad för Vålådalsveckan 1998