VALETA VALS

Danstyp Valeta
Ursprungsland England
Musik Vals
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, dubbel handfattning, valsfattning
Steg Valssteg, sidosteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTur 1 Takt 1-8
Två långa valssteg framåt.
Tag dubbel handfattning och ett sidosteg framåt samt dra den andra foten segt intill (upprepa sidosteget)
Allt upprepas åt motsatt håll.

Tur 2 Takt 9-16
Med valsfattning dansas två valssteg runt medsols.
Med kavaljers rygg mot centrum, tag ett sidosteg i dansriktningen samt dra den andra foten segt intill (upprepa sidosteget).
Därefter vals fyra takter.


Dansen upprepas