VALS FRÅN FÄLABODA

Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik Vals från Fälaboda (150-årig vals) med Durfåglarna live i Gya, Stehag
Koreografi Conney Åcerclinth, Hovmantorp
Fattningar Se beskrivning nedan
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring vända mot varandra, dam med ryggen i dansriktningen


Tur 1
(16+16 takter)

Två valssteg, dam bakåt i dansriktningen och lös fattning
Två valssteg, dam bakåt i dansriktningen och tät fattning
Fyra valssteg motsols runt med tät fattning och kind mot kind (om damen tillåter)
Två valssteg, dam bakåt i dansriktningen och lös fattning
Två valssteg, dam bakåt i dansriktningen och tät fattning
Fyra valssteg medsols runt med tät fattning och kind mot kind (om damen tillåter)

Upprepa tur 1
 

Tur 2
(16+16 takter)
  Armkroksvals
Två valssteg runt varandra med höger armkrok och vänd in mot varandra
Fyra valssteg runt varandra med vänster armkrok och vänd in mot varandra
Två valssteg runt med höger armkrok
Åtta valssteg runt medsols med tät fattning och kind mot kind (om damen tillåter)

Upprepa tur 2
 

 
    Beskrivningen är en exakt avskrift så som jag fått den mig tillsänd / TB