VALS FRÅN KALVÅSEN

Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik Vals
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, valsfattning, dubbel handfattning
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring med enkel handfattning vända i dansriktningenTur 1 Takt 1-8
Fyra valssteg sida vid sida, framåt i dansriktningen,
omdans, fyra valssteg (två varv) runt med valsfattning.

Tur 2 Takt 9-16
Dubbel handfattning, kavaljer med ryggen inåt mitten.
Ett valssteg, (bakom - fot - steg) i dansriktningen.
Ett valssteg, (bakom - fot - steg) mot dansriktningen.
En ”parisersväng” på två valssteg i dansriktningen (kavaljer motsols och dam medsols),
omdans, fyra valssteg (två varv) runt med valsfattning.

Tur 3 Takt 17-24
Enkel hög handfattning med kavaljers vänster och dam’s höger hand.
Dam framför kavaljer, båda vända i dansriktningen.
Kavaljer fyra valssteg framåt i dansriktningen samtidigt som dam gör två snurrar på fyra valssteg framåt.
På två valssteg skall kavaljer under dam’s högra arm utåt, framför dam (byt plats) och tillbaka till plats på två valssteg under dam’s högra arm, bakom dam.
Dam’s fyra valssteg med förflyttning inåt respektive utåt.


Dansen upprepas