VALS FRÅN VINDARNAS STAD

 

Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik Vindarnas stad av Lars Jerrhag, inspelad bl.a. av G:a Vis & Spelmansklubben
Koreografi Birgitta Linnersjö, Hamboringen
Fattningar Enkel handfattning, valsfattning
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning

 

A Takt 1-8
Tyrolervals (från - mot) på två valssteg
En parisersväng på två valssteg
Två valssteg in mot mitten (kavaljer backar) med valsfattning
Två valssteg tillbaka (dam backar)

Takt 9-16
Upprepa takt 1-8

 

B Takt 17-24
Tyrolervals + parisersväng som i A
Ett varv medsols runt varandra med ögonkontakt och händerna på ryggen på fyra valssteg

Takt 25-32
Upprepa takt 17-24

 

C Takt 33-40
Damerna vända i dansriktningen, kavaljererna vända mot dansriktningen
Fyra valssteg åt var sitt håll (vänd åt höger på fjärde)
Fyra valssteg tillbaka

Takt 41-48
Fyra valsomdansningar (åtta valssteg) med egen partner (på de två sista valsstegen dansar dam ett varv runt under kavaljers vänstra arm).
Här kan byte ske om man vill. Dam då fram till nästa kavaljer

Upprepa A + B + C + A + C  (Totalt 112 takter i dansen)


Dansen tillägnad Gamla Vis- och Spelmansklubben till deras 25-årsjubileum


Ovanstående är en exakt avskrift av Birgittas egen beskrivning med tillägg av takter/TB