GAMMAL VALS

Danstyp
Ursprungsland
Musik Vals, 3/4 -takt
Koreografi
Fattningar Valsfattning.
Steg
Utgångsställning Parvis i öppen ring. Valsfattning. Kavaljer med ansiktet i dansriktningen, dam med ryggen i dansriktningen. Dansen utföres med lätt svikt i knäna.

Beskrivningen gäller kavaljerens steg, damen börjar med motsatt fot.


Valssteg rakt fram.

Takt  Taktdel	
  1	1	Vänster fot fram (långt steg).
	2	Höger fot intill vänster.
	3	Vänster fot fram (kort steg).

  2	1	Höger fot fram (långt steg).
	2	Vänster fot intill höger.
	3	Höger fot fram (kort steg).

  3	1	Vänster fot fram (långt steg).
		O. s. v. 


Valssteg med vändning medsols.

Grundregel: 
Dansa runt ett halvt varv på varje steg (1,2,3,). 
Står man vänd motsols, börjar man vändningen med 
höger fot framåt höger, och står man vänd medsols 
börjar man med vänster fot bakåt vänster.

Takt  Taktdel
  1	1	Höger fot snett framåt höger (långt steg).
	2	Vänster fot intill höger, samtidigt påbörjas 
                vändningen.
	3	Höger fot bakåt i dansriktningen (kort steg).

  2	1	Vänster fot snett bakåt vänster (långt steg).
	2	Höger fot intill vänster, samtidigt påbörjas 
                vändningen.
	3	Vänster fot framåt i dansriktningen (kort steg).

  3	1	Höger fot snett framåt höger (långt steg).
		O. s. v.


Valssteg med vändning motsols.

Grundregel: 
Dansa runt ett halvt varv på varje valssteg (1,2,3,). 
Står man vänd motsols, börjar man vändningen med vänster 
fot framåt vänster och står man vänd medsols börjar man 
med höger fot bakåt höger.

Takt  Taktdel
  1	1	Vänster fot snett framåt vänster (långt steg).
	2	Höger fot intill vänster, samtidigt påbörjas 
                vändningen.
	3	Vänster fot bakåt i dansriktningen (kort steg).

  2	1	Höger fot snett bakåt höger (långt steg).
	2	Vänster fot intill höger, samtidigt påbörjas 
                vändningen.
	3	Höger fot framåt i dansriktningen (kort steg).

  3	1	Vänster fot snett framåt vänster (långt steg).
		O. s. v.