VALSHAMBO FRÅN MELLERSTA BOHUSLÄN

Danstyp Hambo
Ursprungsland
Musik Lugn hambo
Koreografi
Fattningar Valsfattning
Steg Valssteg, hamboomdansningssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattning, dam med ryggen i dansriktningenTakt 1-8
Omdansning motsols, åtta valssteg

Takt 9
Omdansning medsols, ett valssteg

Takt 10-16
Omdansning medsols, sju hamboomdansningssteg
(Hambon dansas alltså utan dalsteg och försteg, endast omdansning)

Dansen börjar om


Dansen var mycket populär på 1920-30-40 talen i trakterna runt Hunnebostrand i mellersta Bohuslän.
Upplysningar om dansen har lämnats av Axel Olsson, Solberga i Håbygård och Gunnar Antonsson, ålderdomshemmet i Gerlesborg. Om dessa personer fortfarande lever är nu ovisst.

Dansen visades av Sylva och Bertil Nilsson vid "Malöga-dansen" i september 1990.