VALS I BERGASALEN

Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik Vals på klöverängarna (tempo 50 t/m) från Staffan Svenssons CD Ere såån de ske lååt 3 eller valfri passande vals
Koreografi Bibbi Lagerström, Falköping
Fattningar Enkel handfattning, valsfattning, dubbel handfattning
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis med enkel handfattning vända i dansriktningen
Tur 1
(2 x 8 takter)
Två valssteg i dansriktningen, från och mot varandra (1-2).
På två valssteg, med damens vänstra hand i kav. högra, dansar damen in framför kav. ett halvt varv medsols, så att hon hamnar mitt emot honom med ryggen i dansriktningen. Kav. dansar samtidigt två valssteg på stället (3-4).
Kav. byter till sin vänstra hand i damens högra.
Damen dansar på två valssteg ett halvt varv motsols under kav. arm, så att hon hamnar vid hans högra sida där hon gör en komplimang.
Kav. dansar ett valssteg på stället och ett framåt, så att han hamnar lite framför damen.
När damen kommer upp jämsides lägger han sin högra hand på hennes skuldra och gör en samtidig komplimang (5-6).
Med bibehållen fattning dansar damen på två valssteg under kav. arm ett varv medsols i dansriktningen. Kav. dansar två valssteg i dansriktningen (7-8).

Med valsfattning dansar paret två valssteg medsols runt i dansriktningen (1-2).
Därefter två valssteg motsols runt i dansriktningen (3-4).
Med kav. vänstra hand i damens högra dansar damen på två valssteg runt medsols samtidigt som kav. dansar två valssteg i dansriktningen (5-6).
Med valsfattning dansar paret två valssteg medsols runt i dansriktningen (7-8).
 

Tur 2
(2 x 8 takter)
Med enkel handfattning dansas två valssteg i dansriktningen, från och mot varandra (1-2).
På två valssteg dansas en parisersväng (kav. motsols och damen medsols) med byte - kav. byter mot dansriktningen till damen bakom och damen byter i dansriktningen till kav. framför (3-4).
På tre valssteg dansas med mötande partner ett varv runt medsols med dubbel handfattning, på ett valssteg göres byte till "egen" partner (5-8).

Fyra valssteg medsols runt i dansriktningen riktningen (1-4).
Med kav. vänstra hand i damens högra dansar damen två valssteg runt medsols samtidigt som kav. dansar två valssteg i dansriktningen (5-6).
Med valsfattning två valssteg medsols runt i dansriktningen (7-8).
 

Turerna kan varieras i antal och turordning efter den musik som används. Till Vals på klöverängarna dansar vi i turordningen 1-1-2-2-1-2
 
Dansen gjord till danskompisarna Gunnel och Peter och framförd första gången vid deras bröllop i Velinga den 22 juli 2006.
 
2006-09-15