VALS I LEKSTUGAN

Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik Lugn vals. Dansen är gjord till Jularbostämning med Grästorpsortens durspelare
Koreografi Anki Jeppsson, Lönsboda
Fattningar Valsfattning, korsfattning, tumgrepp, dubbel handfattning, kedja
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis i sluten ring

Löst hängande armar i kedjan.Tur 1

Två valssteg in mot mitten. Kavaljer vänder upp framför damen, ryggen mot mitten, tar dubbel handfattning och tillsammans dansas två valssteg ut.
Omdansning med fyra vals två varv.
 

Tur 2   Damen stannar med rygg i dansriktningen. Tag korsfattning med tumgrepp, höger över, och dansa två valssteg i dansriktningen. På tredje valssteget vrider man ett halvt varv medsols så att kavaljeren får ryggen i dansriktningen och dansar ytterligare ett valssteg i dansriktningen.
Omdansning fyra vals två varv med bibehållen korsfattning.
 
 
Tur 3   Kedja: (Kavaljer i och dam mot dansriktningen)
Höger i höger med egen (1), ett valssteg till nästa (2), ett valssteg till nästa (3). Ta höger tumgrepp. Två drivande valssteg runt ett halvt varv. Tillbaka till nummer två och omdansning fyra vals två varv.

Upprepa tur 3


Dansen börjar om från början.

 
     

Beskrivningen är en exakt avskrift från en papperskopia som jag fått mig tillsänd. / TB