VALS I TALLPARKEN

Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik Vals (Turalleri  - Turallera)
Koreografi Inger Nilsson och Eric Pilemyr,   Tel. 0451-411 43
Fattningar Enkel handfattning, dubbel handfattning, valsfattning
Steg Valssteg, sidosteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning


Tur 1

Takt 1-4
Fyra valssteg i Tyrolervals

Takt 5-8
Valsfattning, fyra valssteg runt (två varv). Stanna så att stor ring kan bildas
 

Tur 2   Takt 9-12
Stor ring, alla håller varandra i hand,
Ett valssteg in mot ringens mitt, ett tillbaka
Dam svänger upp, på två valssteg, framför den kavaljer som står till vänster.
Kavaljer dansar två valssteg på stället

Takt 13-16
Dubbel handfattning, ett valssteg mot varandra, ett från varandra.
Dam dansar på två valssteg under kavaljers vänstra arm ett varv runt medsols in i ringen på kavaljers vänstra sida.
Kavaljer dansar två valssteg på stället
 

 
Tur 3   Takt 17-20
Kavaljer tar höger armkrok med damen till höger. Båda dansar fyra valssteg runt ett varv medsols

Takt 21-24
Fyra valssteg i kedja till fjärde dam respektive kavaljer (egen dam nummer ett). Kavaljer dansar motsols i ring, dam medsols
 

 
Tur 4   Takt 25-28
Dubbel handfattning, två sidosteg framåt i dansriktningen, två tillbaka

Takt 29-32
Valsfattning, två valssteg runt ett varv tillsammans.
Dam: Två valssteg ett varv runt under kavaljers vänstra arm fram till kavaljeren framför.
Kavaljer: Två valssteg fram, samtidigt styr han sin dam.
 

 

 
    Dansen tillägnad Club Tallens jubileum 1977-2002  
       
Sångtext som sjöngs vid jubileumskvällen   VALS I TALLPARKEN

Melodi: Turalleri - Turallera
 

 
1   När onsdan den kommer, och kväller det är
lämna din säng, sitt ej och häng
Då packar vi korgen, till Tallen det bär
Till vårat gäng - TJO-HEJ
Sen sjuttiosju har vi här valsat runt
Att tala om ålder, det är bara strunt
Här i vårt gäng, tar vi en sväng
i flygande fläng - TJO-HEJ
 
 
2   Här dansar vi schottis och vals och polkett
När i vårt gäng, vi tar en sväng
En gammal mazurka är inte så lätt
För vårat gäng - TJO-HEJ
I nyare danser står hjärnan helt still
och benen dom far hit och dit som de vill
När vårat gäng tar sig en sväng
i flygande fläng - TJO-HEJ
 
 
3   Så roligt vi har i vår klubb ska ni tro
Kom till en sväng, här i vårt gäng
När farten den ökar då får vi allt gno
Uti vårt gäng - TJO-HEJ
Och alla är med såväl gammal som ung
när glädjen den kommer känns sorgen ej tung
Här i vårt gäng finns inget bläng
ingen får däng - TJO-HEJ
 
 
4   Välkomna alla att dansa en vals
med vårat gäng, slå an en sträng
Ja även en hambo om detta befalls
uti vårt gäng - TJO-HEJ
Ja dragspelet kan på vår dans sätta sprätt
till toner av detta vi dansar så lätt
Många år än dansar vårt gäng
det ger poäng - TJO-HEJ
 
 
      Eric Pilemyr