VALSLYCKAN

 

Danstyp Vals
Ursprungsland
Musik Vals
Koreografi
Fattningar Se beskrivning nedan
Steg Valssteg
Utgångsställning Stor ring, kavaljeren vänd mot mitten, damen med ryggen mot mitten. Kavaljeren höger hand i egen dams högerhand och sin vänstra hand i damen till vänster i hennes vänstra hand(Totalt 16 takter) Kavaljeren ett valssteg framåt inåt mitten och ett valssteg på stället lite i sidled
Damen ett valssteg bakåt inåt mitten och ett valssteg på stället lite i sidled
Kavaljer och dam släpper högerhänderna, kvarhåller den vänstra damen med vänster handfattning och båda dansar två valssteg ett halvt varv motsols samt byter plats så damen blir vänd inåt mitten och kavaljeren med ryggen mot mitten
Kavaljeren ett valssteg ut från mitten och ett valssteg på stället då han släpper med vänstra handen sin vänsterdam och samtidigt vrider han sig medsols mot damen på hans högra sida och fattar med henne valsfattning
Damen ett valssteg bakåt ut från mitten och ett valssteg på stället, släpper med vänstra handen kavaljerens vänsterhand och vrider sig medsols mot kavaljeren på sin högra sida och fattar valsfattning med denna, dansar med fyra valssteg två varv runt medsols. Kavaljeren skall då vara vänd i dansriktningen och damen vänd mot dansriktningen, båda mitt för varandra

Båda tager varandra med vänster handfattning och dansar med fyra valssteg kedja fram till den fjärde damen (egen dam är nummer ett o.s.v.) som man kvarhåller med sin högra hand damens högerhand och damen dansar runt med två valssteg medsols under kavaljerens arm. Samtidigt dansar kavaljeren två valssteg på stället och både dam och kavaljer vänder upp till utgångsställning

Dansen börjar om


Ovanstående är en exakt avskrift från beskrivning daterad
Februari 2000, Ingemar Geiborg Katrineholm, Schottisjiggarna Katrineholm / TB