MODERN VALS

Danstyp
Ursprungsland
Musik Vals, 3/4 -takt
Koreografi
Fattningar Valsfattning.
Steg
Utgångsställning Parvis i öppen ring. Valsfattning. Kavaljer med ansiktet i dansriktningen, dam med ryggen i dansriktningen. Dansen utföres med lätt svikt i knäna.

Beskrivningen gäller kavaljerens steg, damen börjar med motsatt fot.


Valssteg rakt fram.

Takt  Taktdel
  1	1	Vänster fot fram (långt steg).
	2	Höger fot något framåt höger (kort steg).
	3	Vänster fot intill höger fot.

  2	1	Höger fot fram (långt steg).
	2	Vänster fot något framåt vänster (kort steg).
	3	Höger fot intill vänster.

  3	1	Vänster fot fram (långt steg).
		O. s. v.


Valssteg med vändning medsols.

Grundregel: 
Dansa runt ett halvt varv på varje steg (1,2,3,). Står man vänd 
motsols, börjar man vändningen med höger fot framåt höger, och 
står man vänd medsols, börjar man med vänster fot bakåt vänster.

Takt  Taktdel
  1	1	Höger fot snett framåt höger och 
                vridningen medsols påbörjas (långt steg).
	2	Vänster fot framåt höger och fortsatt 
                vridning medsols (något kortare steg).
	3	Höger fot intill vänster och ett halvt 
                varv vridning medsols är genomförd.

  2	1	Vänster fot snett bakåt vänster och 
                vridningen medsols påbörjas (långt steg).
	2	Höger fot bakåt vänster och fortsatt 
                vridning medsols (något kortare steg).
	3	Vänster fot intill höger och ett varvs 
                vridning medsols är genomförd.


Valssteg med vändning motsols.

Grundregel: 
Dansa runt ett halvt varv på varje valssteg (1,2,3,). Står man vänd 
motsols, börjar man vändningen med vänster fot framåt vänster, och 
står man vänd medsols, börjar man med höger fot bakåt höger.

Takt  Taktdel
  1	1	Vänster fot snett framåt vänster och 
                vridningen motsols påbörjas (långt steg).
	2	Höger fot framåt vänster och fortsatt 
                vridning motsols (något kortare steg).
        3	Vänster fot intill höger och ett halvt varvs 
                vridning motsols är genomförd

  2	1	Höger fot snett bakåt höger och vridningen 
                motsols påbörjas (långt steg).
	2	Vänster fot bakåt höger och fortsatt vridning 
                motsols (något kortare steg).
	3	Höger fot intill vänster och ett varvs 
                vridning motsols är genomförd.