VALS PÅ ÄNGÖN

Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik Vals på Ängön (eller annan liknande vals)
Koreografi Karin Jörlin tillsammans med Mixturadansarna, Trollhättan
Fattningar Enkel midjefattning, enkel handfattning, valsfattning
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring med enkel midjefattning vända i dansriktningenTur 1 Takt 1-8
Med enkel midjefattning dansas två valssteg i dansriktningen, därefter för kavaljer, med bibehållen fattning, damen ett varv runt motsols på två valssteg. (Kavaljeren backar).
Omdansning med valsfattning två varv motsols på fyra valssteg.

Tur 2 Takt 9-16
Tur 1 upprepas - nu medsols (damen backar).

Tur 3 Takt 17-24
Båda vända i dansriktningen. Kavaljer med ansiktet, damen med ryggen. Höger hand i höger. På två valssteg dansar båda i dansriktningen, varefter damen på två valssteg dansar ett varv runt motsols under kavaljerens arm.
Omdansning med valsfattning två varv motsols på fyra valssteg.

Tur 4 Takt 25-32
Tur 3 upprepas - nu medsols.

Tur 5 Takt 33-40
Enkel handfattning, vända i dansriktningen. Ett valssteg från varandra - ett mot varandra, parisersväng på två valssteg.
Omdansning med valsfattning två varv medsols på fyra valssteg.


Dansen upprepas