VALS PÅ BLÅBÄRSKULLEN

 

Danstyp Vals (bytesvals)
Ursprungsland Sverige
Musik Vals på Blåbärskullen av Ragnar Nilsson
Koreografi Kerstin Andreasson och Rune Thorstensson
Fattningar Ringfattning, valsfattning, "omvänd" enkel handfattning
Steg Valssteg, släpsteg, gångsteg
Utgångsställning Parvis i sluten ring, ringfattning, alla vända mot ringens mitt

 

Takt 1-2
Ett valssteg mot ringens mitt och ett valssteg tillbaka

Takt 3-4
Släpp fattningen med kavaljers höger, dams vänster
Dam:
Två valssteg i dansriktningen förbi kavaljeren till höger och samtidig vridning ett varv medsols runt, med byte av handfattning, och åter till sluten ring igen
Kavaljer: Två valssteg på stället med lätt vridning åt vänster respektive höger
(Damen förflyttar sig alltså ett steg åt höger till ny kavaljer)

Takt 5-8
Upprepa takt 1-4

Takt 9-12
Upprepa takt 1-4

Takt 13-14
Upprepa takt 1-2

Takt 15-16
Valsfattning, omdansning medsols (med "egen" dam respektive kavaljer) två valssteg (stanna så kavaljer har ryggen mot ringens mitt)

Takt 17-18
Valsfattning, två släpsteg i sidled, i dansriktningen

Takt 19-20
"Omvänd" enkel handfattning (kavaljers vänster, dams höger)
Dam: Två valssteg, ett varv runt medsols under kavaljerens vänstra arm
Kavaljer: Två gångsteg i dansriktningen (följer damen)

Takt 21-24
Upprepa takt 17-20

Takt 25-32
Valsfattning, omdansning medsols, åtta valssteg (under det åttonde valssteget återgås till utgångsställning)


Dansen börjar om


Blåbärskullen är Hindås Dansgilles naturskönt belägna och traditionsfyllda utedansbana där det har dansats i minst 100 år.